بزرگسالان
کودک

ویژه پروازهای


Srilanka Airways

BDT 780


Air Phillpines

BDT 450


Gulf Air

BDT 650


Etihad Airways

BDT 800


Canadian Airways

BDT 860


Turkish Airlines

BDT 800


Air India

BDT 450


Emirates Airlines

BDT 900


American Airlines

BDT 1200


Pakistan Airlines

BDT 620


Malaysia Airlines

BDT 800


Qater Airlines

BDT 750

تورهای ویژه

اتومبیل های برجسته

BDT ৳6,371.25

Ford Mondeo 2012

Legoland